Web 2.0 scientific calculator

Foiz kalkulyatori

Bu qulay foiz kalkulyatori yordamida asosiy amallarni bajarishingiz mumkin: sonning foizini topish, sonni foizga o‘zgartirish.

$$40 \times 5 \% = 2$$

4 0 × 5 % =


$$40 - 5 \% = 38$$

4 0 5 % =