Web 2.0 scientific calculator

Ildiz hisoblash kalkulyatori

Bu qulay kalkulyator yordamida siz sonning ildizini hisoblashingiz mumkin.

Ildiz kalkulyatoridan foydalanish

Kub ildiz topish:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


Belgilangan darajali ildiz topish:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


O’nlik kasrdan ildiz topish:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


Oddiy kasrdan ildiz topish:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


Manfiy darajali ildiz topish:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =